Nyakachiri - Nyakoe - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
Nyakachiri Uganda hill
Nyakachonko Zambia populated place
Nyakadahwe Burundi stream
Nyakadudula Congo, Democratic Republic of the populated place
Nyakadzikana Zimbabwe mountain
Nyakafondo Uganda stream
Nyakafunzo Burundi stream
Nyakagando Hills Tanzania hills
Nyakagando Valley Tanzania valley
Nyakagando Uganda populated place
Nyakagango Uganda populated place
Nyakagano Burundi cultivated area
Nyakagazi Rwanda stream
Nyakage Rwanda intermittent stream
Nyakagedzi Burundi wetland
Nyakagege Burundi intermittent stream
Nyakagembe Kenya hill
Nyakageme Uganda populated place
Nyakagera Island Kenya island
Nyakagera River Tanzania stream
Nyakagera Uganda populated place
Nyakagere River Tanzania stream
Nyakagey Uganda populated place
Nyakageyi Uganda populated place
Nyakagezi Burundi intermittent stream
Nyakagezi Burundi huts
Nyakagezi Burundi wetland
Nyakagezi Burundi intermittent stream
Nyakagezi Rwanda stream
Nyakagezi Rwanda stream
Nyakagezi Rwanda intermittent stream
Nyakagezi Rwanda intermittent stream
Nyakagogo Burundi intermittent stream
Nyakagomba Tanzania populated place
Nyakagonda Burundi mountain
Nyakagonde Burundi intermittent stream
Nyakagongo Uganda populated place
Nyakagore Rwanda intermittent stream
Nyakagozi Burundi section of intermittent stream
Nyakagunda Burundi stream
Nyakagunga Burundi intermittent stream
Nyakaguru Uganda stream
Nyakaguzi Burundi intermittent stream
Nyakagyeme Uganda populated place
Nyakahama Uganda area
Nyakahanga Hill Tanzania hill
Nyakahanga Tanzania hill
Nyakahanga Tanzania populated place
Nyakahanga Tanzania populated place
Nyakahuho Kenya populated place
Nyakahura Kenya populated place
Nyakahura Tanzania populated place
Nyakai Indonesia populated place
Nyakai Malaysia populated place
Nyakaiga Tanzania populated place
Nyakaikenyapir Ethiopia area
Nyakajenje Rwanda stream
Nyakaka Mozambique hill
Nyakakarangwa Tanzania populated place
Nyakake Liberia populated place
Nyakakika Hill Tanzania hill
Nyakakika Tanzania populated place
Nyakakiri Hill Tanzania hill
Nyakakiri Tanzania populated place
Nyakakiri Uganda hill
Nyakakoma Uganda hill
Nyakakoni Tanzania populated place
Nyakakoni Uganda populated place
Nyakakoti River Zimbabwe stream
Nyakakuyu Zambia stream
Nyakalamu Zambia hill
Nyakalanga Uganda stream
Nyakalemba Zambia populated place
Nyakalembe Uganda populated place
Nyakalendo Rwanda locality
Nyakalengija Uganda populated place
Nyakalengwa Congo, Democratic Republic of the populated place
Nyakalenzo Rwanda locality
Nyakaliba Rwanda intermittent stream
Nyakaliba Rwanda populated locality
Nyakaliba Rwanda populated locality
Nyakaliba Tanzania populated place
Nyakalilo Tanzania populated place
Nyakaliro Rwanda locality
Nyakaliro Tanzania populated place
Nyakalozi Zambia hill
Nyakaluo Zambia stream
Nyakaluwando Zambia populated place
Nyakaluwo Zambia stream
Nyakamani River Zimbabwe stream
Nyakamba Malawi stream
Nyakamba Zimbabwe stream
Nyakambangi Angola populated place
Nyakambi Zimbabwe stream
Nyakambiri Dip Zimbabwe cattle dipping tank
Nyakambiri Zimbabwe stream
Nyakambola Zambia stream
Nyakambu Rwanda stream
Nyakambumba Zambia populated place
Nyakamugo Zimbabwe hill
Nyakan Cameroon stream
Nyakanazi Burundi intermittent stream
Nyakanazi Burundi locality
Nyakanazi Tanzania populated place
Nyakandenga Zimbabwe stream
Nyakandengwe Pan Zimbabwe pan
Nyakandogan Papua New Guinea populated place
Nyakandogun Papua New Guinea populated place
Nyakang Sudan populated place
Nyakanga Tanzania populated place
Nyakangasu Sudan populated place
Nyakangombe Zambia populated place
Nyakangombi Zambia populated place
Nyakanmbou Burkina Faso populated place
Nyakanuso Burundi intermittent stream
Nyakanyaka Zambia stream
Nyakanyanse Island Tanzania island
Nyakanyasi Tanzania populated place
Nyakanyinya Rwanda populated locality
Nyakanyinya Uganda mission
Nyakanyo Zambia hill
Nyakapande Hills Zambia hills
Nyakapanza Zimbabwe hill
Nyakapiriri Mozambique populated place
Nyakapunda Zambia populated place
Nyakapupu Division Zimbabwe agricultural colony
Nyakapupu Native Division Zimbabwe agricultural colony
Nyakapupu Purchase Land Zimbabwe agricultural colony
Nyakapupu Store Zimbabwe storehouse
Nyakarago Burundi intermittent stream
Nyakarago Burundi forest
Nyakarago Burundi cultivated area
Nyakarama Burundi locality
Nyakarambi Burundi populated locality
Nyakarambi Burundi grassland
Nyakarambi Rwanda locality
Nyakarambo Burundi section of intermittent stream
Nyakarambo Burundi populated locality
Nyakarambo Burundi huts
Nyakarambo Burundi locality
Nyakarambo Burundi school
Nyakarambo Burundi stream
Nyakaranga Dam Zimbabwe reservoir
Nyakaranga Zimbabwe hill
Nyakaranga Zimbabwe stream
Nyakaranga Zimbabwe stream
Nyakaranga Zimbabwe stream
Nyakarangara Burundi intermittent stream
Nyakarange Zimbabwe hill
Nyakarara Burundi huts
Nyakarariki Uganda stream
Nyakararo Burundi intermittent stream
Nyakararo Burundi populated place
Nyakararo Burundi intermittent stream
Nyakararo Burundi wetland
Nyakararo Burundi locality
Nyakararo Burundi mountain
Nyakaraye Burundi intermittent stream
Nyakarazo Burundi intermittent stream
Nyakare Zimbabwe stream
Nyakarekare Rwanda populated locality
Nyakarembe Burundi stream
Nyakarembo Burundi section of intermittent stream
Nyakarenda Burundi mountain
Nyakarenzi Tanzania stream
Nyakarenzo Rwanda locality
Nyakariba Burundi section of intermittent stream
Nyakariba Congo, Democratic Republic of the mission
Nyakarinda Zimbabwe stream
Nyakariya Burundi stream
Nyakarowa Zimbabwe stream
Nyakarowa Zimbabwe stream
Nyakarua Island Zimbabwe island
Nyakarudzi Zimbabwe stream
Nyakarudzi Zimbabwe stream
Nyakaruhinga Burundi mountains
Nyakarura Zimbabwe island
Nyakaruruma Burundi intermittent stream
Nyakarwe Burundi intermittent stream
Nyakas Hungary hill
Nyakas-teto Hungary hill
Nyakasa Hill Tanzania hill
Nyakasa Uganda stream
Nyakasalala Uganda populated place
Nyakasalo Stream Malawi stream
Nyakasana Hill Tanzania hill
Nyakasana Tanzania populated place
Nyakasana Uganda stream
Nyakasang Nigeria populated place
Nyakasanga Controlled Hunting Area Zimbabwe wildlife reserve
Nyakasanga Island Tanzania island
Nyakasanga Zimbabwe stream
Nyakasanga Zimbabwe stream
Nyakasangwe Tanzania stream
Nyakasanza Tanzania populated place
Nyakasara Mission Tanzania mission
Nyakasara Uganda stream
Nyakasarara Uganda stream
Nyakasaro Uganda stream
Nyakasasa Tanzania mission
Nyakasasa Tanzania populated place
Nyakaseke Island Tanzania island
Nyakasenyi Uganda populated place
Nyakaseya Zambia populated place
Nyakashaka Uganda populated place
Nyakashashara Uganda populated place
Nyakashat Hungary section of populated place
Nyakashaza Hungary section of populated place
Nyakashazapuszta Hungary section of populated place
Nyakasheshe Hill Tanzania hill
Nyakashuli Uganda populated place
Nyakasika Island Zimbabwe island
Nyakasikana Dip Zimbabwe cattle dipping tank
Nyakasikana Island Zimbabwe island
Nyakasikana Zimbabwe island
Nyakasikana Zimbabwe stream
Nyakasikana Zimbabwe stream
Nyakasonga Tanzania populated place
Nyakasoro Dam Zimbabwe reservoir
Nyakasozi Tanzania hill
Nyakasozi Uganda populated place
Nyakastanya Hungary populated place
Nyakasu Tanzania populated place
Nyakasumbi Zambia populated place
Nyakasungwa Tanzania populated place
Nyakasunsa Uganda populated place
Nyakasura Uganda populated place
Nyakaswa Tanzania populated place
Nyakaswanga Zambia populated place
Nyakatabire Rwanda grassland
Nyakatale Rwanda locality
Nyakatali Zambia hill
Nyakatare Rwanda locality
Nyakatembe Uganda hill
Nyakatende Tanzania stream
Nyakatera Tanzania populated place
Nyakatete Range Tanzania mountain
Nyakatha Zimbabwe populated place
Nyakatika Burundi stream
Nyakato Tanzania populated place
Nyakato Tanzania populated place
Nyakato Tanzania populated place
Nyakatoke Bay Tanzania bay
Nyakatolyo Tanzania populated place
Nyakatonge Tanzania hill
Nyakatonzi Uganda experiment station
Nyakatonzi Uganda populated place
Nyakatsi Burundi populated place
Nyakatumba Zambia populated place
Nyakatuntu Hills Tanzania hills
Nyakatuntu Tanzania populated place
Nyakatuntu Uganda populated place
Nyakauta Zambia populated place
Nyakauta Zambia populated place
Nyakauta Zimbabwe stream
Nyakaute Zambia populated place
Nyakavomo Burundi populated locality
Nyakavugo Rwanda stream
Nyakavuvu Burundi intermittent stream
Nyakavuza Zimbabwe stream
Nyakawanda Zambia populated place
Nyakawangala Tanzania populated place
Nyakawawe Zambia populated place
Nyakawendi Zambia populated place
Nyakawunga Zimbabwe stream
Nyakayaga Rwanda locality
Nyakayaga Rwanda locality
Nyakayanja Hill Tanzania hill
Nyakayanja Tanzania populated place
Nyakayanja Tanzania populated place
Nyakayemba Kenya hill
Nyakayenza Tanzania populated place
Nyakayi Burundi section of intermittent stream
Nyakayi Burundi wetland
Nyakayi Burundi populated place
Nyakaylnya Uganda mission
Nyakayogera Rwanda populated locality
Nyakayojo Uganda populated place
Nyakayonga Burundi mountain
Nyakayungwe Burundi intermittent stream
Nyakazi Burundi locality
Nyakazi Burundi intermittent stream
Nyakazi Burundi section of intermittent stream
Nyakaziba Burundi stream
Nyakaziba Congo, Democratic Republic of the mission
Nyakazinga Hill Tanzania hill
Nyakazu Burundi mountain
Nyakazu Burundi school
Nyakazu Burundi populated place
Nyakazu Burundi locality
Nyakbo Cote d' Ivoire hill
Nyakboro Kenya hill
Nyake Sudan mountain
Nyakegogi Kenya facility center
Nyakeiri Kenya hill
Nyakeiri Kenya school
Nyakele Cameroon populated place
Nyakembene Kenya school
Nyakemincha Kenya school
Nyakemini Kenya school
Nyakende Burundi wetland
Nyakenmincha Kenya school
Nyakeore Kenya school
Nyaker Sweden farm
Nyaker Sweden farm
Nyaker Sweden populated place
Nyaker Sweden populated place
Nyaker Sweden populated place
Nyaker Sweden populated place
Nyaker Sweden populated place
Nyakerera Burundi intermittent stream
Nyakerera Burundi intermittent stream
Nyakerera Burundi populated locality
Nyakerera Burundi wetland
Nyakern Sweden populated place
Nyakersberg Sweden populated place
Nyakerstjarn Sweden populated place
Nyakertjarn Sweden populated place
Nyakeru Burundi locality
Nyakesha Rwanda populated place
Nyakeya Kenya school
Nyakeyo Kenya school
Nyakh Russia populated place
Nyakhalamu Zambia hill
Nyakhar"yakha Russia stream
Nyakhar"yakha Russia stream
Nyakharsedayakha Russia stream
Nyakhobi Kenya hill
Nyakhobi Kenya valley
Nyakhowa Hill Malawi mountain
Nyakhungu Malawi mountain
Nyakhyn' Russia populated place
Nyakhyn' Russia populated place
Nyaki Location Kenya administrative division
Nyakianga Sub-Location Kenya administrative division
Nyakianga Kenya facility center
Nyakibaka Burundi populated locality
Nyakibale Uganda populated place
Nyakibalika Rwanda stream
Nyakibanda Burundi populated locality
Nyakibanda Burundi populated place
Nyakibanda Burundi intermittent stream
Nyakibanda Burundi locality
Nyakibanda Rwanda populated locality
Nyakibanda Rwanda populated locality
Nyakibande Burundi locality
Nyakibande Rwanda populated place
Nyakibari Burundi mountain
Nyakibari Burundi locality
Nyakibari Burundi cultivated area
Nyakibari Burundi cultivated area
Nyakibari Burundi locality
Nyakibari Burundi locality
Nyakibaya Burundi stream
Nyakibengo Uganda stream
Nyakibere Burundi wetland
Nyakibere Uganda populated place
Nyakibereko Burundi populated locality
Nyakibingo Burundi locality
Nyakibingo Burundi intermittent stream
Nyakibingo Burundi intermittent stream
Nyakibingo Burundi locality
Nyakibingo Burundi huts
Nyakibingo Burundi locality
Nyakibingo Burundi locality
Nyakibingo Burundi locality
Nyakibingo Uganda populated place
Nyakibogora Uganda stream
Nyakibuguta Uganda stream
Nyakibugwe Burundi mountain
Nyakibungo Burundi intermittent stream
Nyakibungo Uganda hill
Nyakibuye Burundi populated locality
Nyakibuye Burundi intermittent stream
Nyakibuye Burundi populated locality
Nyakibuye Burundi populated locality
Nyakibuye Rwanda intermittent stream
Nyakibyeyi Rwanda stream
Nyakichabo Tanzania stream
Nyakidi Uganda hill
Nyakidogo Burundi wetland
Nyakiga Burundi mountain
Nyakiganda Burundi grassland
Nyakigandu Uganda populated place
Nyakigano Burundi locality
Nyakigati Burundi populated locality
Nyakigezi Burundi grassland
Nyakigezi Burundi intermittent stream
Nyakigezi Burundi intermittent stream
Nyakigezi Burundi intermittent stream
Nyakigezi Burundi intermittent stream
Nyakigezi Burundi stream
Nyakigezi Burundi stream
Nyakigezi Burundi huts
Nyakigezi Burundi section of intermittent stream
Nyakigezi Burundi intermittent stream
Nyakigezi Rwanda stream
Nyakigi Burundi populated locality
Nyakigi Burundi section of intermittent stream
Nyakigina Burundi locality
Nyakigina Burundi huts
Nyakigo Burundi section of intermittent stream
Nyakigongwe Burundi mountain
Nyakigoti Burundi section of intermittent stream
Nyakigugwe Uganda populated place
Nyakigumba Uganda populated place
Nyakigyera Uganda populated place
Nyakihai Kenya facility center
Nyakihanga River Tanzania stream
Nyakihanga Uganda stream
Nyakihilingita Tanzania populated place
Nyakihilingite Tanzania populated place
Nyakihita Uganda populated place
Nyakihiza Burundi wetland
Nyakija Burundi section of intermittent stream
Nyakijanda Burundi stream
Nyakijanda Burundi stream
Nyakijoro Burundi intermittent stream
Nyakijwira Burundi locality
Nyakikanga Burundi stream
Nyakikuku Tanzania stream
Nyakilemba Tanzania hill
Nyakilembe Congo, Democratic Republic of the populated place
Nyakiliba Rwanda intermittent stream
Nyakilima Burundi wetland
Nyakimango Kenya stream
Nyakimangu Kenya stream
Nyakime Burundi cultivated area
Nyakimonyi Burundi stream
Nyakimonyi Burundi locality
Nyakimonyi Burundi intermittent stream
Nyakinama Rwanda populated place
Nyakinazi Burundi populated locality
Nyakindo Kenya hill
Nyakindu Kenya hill
Nyakinengo Uganda populated place
Nyakingandu Rwanda populated locality
Nyakinombe Uganda stream
Nyakinoni Uganda populated place
Nyakinoni Uganda populated place
Nyakinoso Burundi huts
Nyakioira Tanzania stream
Nyakipamba Tanzania hill
Nyakiraba Burundi section of intermittent stream
Nyakirambi Rwanda intermittent stream
Nyakirambo Rwanda stream
Nyakirango Burundi huts
Nyakire Nigeria populated place
Nyakirehe Burundi populated locality
Nyakirera Burundi cultivated area
Nyakirera Burundi locality
Nyakiriba Burundi intermittent stream
Nyakirigita Range Tanzania mountains
Nyakirinzi Burundi peak
Nyakiriro Uganda populated place
Nyakiriro Uganda mountain
Nyakirunde Tanzania populated place
Nyakirunga Burundi grassland
Nyakirunga Burundi locality
Nyakirwa Burundi locality
Nyakisa Hills Uganda ridge
Nyakisa Uganda populated place
Nyakisamve Uganda populated place
Nyakisanju Uganda populated place
Nyakisasa Tanzania populated place
Nyakisenyi Uganda stream
Nyakisharara Uganda stream
Nyakishenie Uganda populated place
Nyakishenyi Uganda populated place
Nyakishozo Uganda populated place
Nyakisiku Tanzania populated place
Nyakisogo Tanzania populated place
Nyakisosi Rwanda populated locality
Nyakist Russia ruin
Nyakitabire Uganda hill
Nyakitambi Tanzania stream
Nyakitanda Tanzania populated place
Nyakitasi Tanzania populated place
Nyakithuchi Forest Kenya forest
Nyakithuci Kenya forest
Nyakitonto Tanzania populated place
Nyakivumba Burundi stream
Nyakivumu Burundi cultivated area
Nyakivumu Burundi mountain
Nyakivumu Burundi locality
Nyakivyiru Burundi grassland
Nyakiyonga Burundi locality
Nyakiziba Tanzania populated place
Nyakizingwe Burundi section of intermittent stream
Nyakizu Rwanda populated place
Nyakizumba Uganda stream
Nyakma Sudan resthouse
Nyako Central African Republic stream
Nyako Malaysia populated place
Nyako Mali populated place
Nyako Uganda populated place
Nyakobari Kenya hill
Nyakocha Zambia populated place
Nyakoe Kenya factory
Nyakoe Kenya market


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.