Λίστα Δρόμων Περιστερίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες